Học phí

 

Cơ sở YANGCO

ESL 421

 

 

 

 

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng ba

1,100

2,200

3,300

4,400

5,500

6,600

Phòng bốn

995

1,990

2,985

3,980

4,975

5,970

 

 

 

 

 

 

 

ESL 521

 

 

 

 

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng ba

1,200

2,400

3,600

4,800

6,000

7,200

Phòng bốn

1,100

2,200

3,300

4,400

5,500

6,600

 

 

 

 

 

 

 

ESL 621

 

 

 

 

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng ba

1,300

2,600

3,900

5,200

6,500

7,800

Phòng bốn

1,200

2,400

3,600

4,800

6,000

7,200

 

Cơ sở ENE

General ESL

 

 

 

 

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng đơn

1,350

2,700

4,050

5,400

6,750

8,100

Phòng đôi

1,170

2,340

3,510

4,680

5,850

7,020

Phòng ba

1,080

2,160

3,240

4,320

5,400

6,480

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIVE TOEIC

 

 

 

 

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng đơn

1,420

2,840

4,260

5,680

7,100

8,520

Phòng đôi

1,250

2,500

3,750

5,000

6,250

7,500

Phòng ba

1,170

2,340

3,510

4,680

5,850

7,020

 

 

 

 

 

 

 

TOEIC đảm bảo 800/ 900

 

 

 

 

 

 

Loại phòng

12 Tuần

Phòng đơn

4,500

Phòng đôi

3,950

Phòng ba

3,700

 

 

 

 

 

 

 

TOEFL

 

 

 

 

 

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng đơn

1,420

2,840

4,260

5,680

7,100

8,520

Phòng đôi

1,250

2,500

3,750

5,000

6,250

7,500

Phòng ba

1,170

2,340

3,510

4,680

5,850

 7,020

 

 

 

SSP 

6,300 pesos - Một lần cấp có hạn sử dụng 6 tháng 
Hồ sơ cần chuẩn bị: Hình thẻ chuẩn Visa Mỹ (5cm X 5cm)

※ Đối với học viên học trên 8 tuần:

ACR I - CARD

3,300 pesos - Nhập cảnh trên 59 ngày (Có giá trị 1 năm)

Gia hạn Visa

Học 8 tuần: 38 ngày đầu tiên 3340 peso (Cư trú 59 ngày) 
Học 12 tuần: 30 ngày lần thứ hai 4610 peso (Cư trú 89 ngày) 
Học 16 tuần: 30 ngày lần thứ ba 2,640 peso (Cư trú119 ngày) 
Học 20 tuần: 30 ngày lần thứ tư 2,640 peso (Cư trú 149 ngày) 
Học 24 tuần: 30 ngày lần thứ năm 2,640 peso (Cư trú 179 ngày) 
* Có thể thay đổi theo quy định của Cục Di Trú.

Đặt cọc ký túc xá

3,000 peso (Sẽ được hoàn trả khi học viên tốt nghiệp)

Điện nước

2,000 Peso/ 4 tuần

Textbooks

1,000 pesos /  4 tuần cho ESL, 2,000 peso/ 4 tuần cho IELTS, TOEIC

 

※ SSP, gia hạn Visa, ACR I - CARD là những chi phí bắt buộc của Cục Xuất Nhập Cảnh Philippines.

 

Những chi phí khác

 

Vé máy bay

Theo thời giá, cao thấp tùy ngày đặt

Bảo hiểm

Không bắt buộc , học viên tự xem xét điều kiện và nhu cầu để mua

Phí sân bay

Kể từ tháng 2/2015, phí này đã được cộng vào vé máy bay.

TALK- Trường anh ngữ tại Baguio