photo

E&E semi-Sparta

Học viên có nhiều thời gian tự do hơn

Học viên có nhiều thời gian tự do hơn

Tập trung những điều tốt nhất từ mô hình Sparta và các khóa học tổng quát!

 

Cụ thể các môn học

 

Thời khóa biểu mẫu một ngày

*Lịch học có thể khác nhau đối với từng học viên

  • Học viên có thể điều chỉnh chương trình học cho phù hợp với từng trình độ.
  • Học viên có thể ra ngoài các ngày trong tuần
  • Học viên có thể lựa chọn mức độ từ vựng để kiểm tra tùy vào từng cấp độ học
  • Ngày cuối tuần có thể ra ngoài và trở về vào lúc nửa đêm
  • Bạn có thể lựa chọn lớp học mà không mất thêm chi phí nhưng không được đổi lớp ít nhất trong 4 tuần.

 TALK E&E - Trường anh ngữ tại Baguio