ESL + TOEIC

Khóa học ESL / ESL + TOEIC

 

Chúng tôi xin giới thiệu chương trình học khóa ESL + TOEIC

 

Là chương trình học giúp học viên ở mọi cấp độ có thể phát triển kỹ năng và đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC.

 

Khóa ESL (4 Tuần)

 

ESL ở E & E

Môn học

Lớp 1: 1 (5 giờ)

ESL Speaking

TOEIC Reading

TOEIC LIstening

ESL Writing

ESL Grammar

Lớp 1: 4 (1 giờ)

ESL Discussion

 

※ 5 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4 (1:04)

 

※ Sau khi hoàng tất khóa ESL, học viên sẽ chuyển sang khóa TOEIC.

 

※ Khóa ESL ở E&E, học viên có thể ra ngoài đến 12 giờ đêm mỗi ngày trong tuần.

 

TOEIC

Môn học

Lớp 1:1 (6 giờ)

TOEIC RC Part 5,6

TOEIC RC Part 7

TOEIC LC Part 1,2

TOEIC LC Part 3,4

TOEIC Speaking (2 giờ)

 

※ Khos ESL + TOEIC phù hợp cho những học viên bị thiếu hụt kiến thức cơ bản

 

※ Nếu học viên muốn học ESL hơn 4 tuần thì thời gian học có thể điều chỉnh.

 

※ Chính sách EOP ở E & E là không áp dụng.

 

Thời gian biểu khóa ESL + TOEIC

 

Thời gian/ Tiến trình

Khóa ESL (4 tuần)

Khóa TOEIC (4 ~ 8 tuần hoặc hơn)

8:00 - 08:50

Lớp ESL Speaking

Nghỉ

09:00 - 09:50

Nghỉ

TOEIC RC Part 5,6 (1: 1)

10:00 - 10:50

Nghỉ

Lớp ESL hoặc TOEIC Speaking (1: 1)

11:00 - 11:50

Lớp  TOEIC Reading (1: 1)

Nghỉ

11:50 - 13:00

Ăn trưa

13:00 - 13:50

Lớp  TOEIC Listening (1: 1)

TOEIC LC Part 1,2 (1: 1)

14:00 – 14:50

Lớp  ESL Writing (1: 1)

Nghỉ

15:00 - 15:50

Nghỉ

TOEIC LC Part 3,4 (1: 1)

16:00 - 16:50

Lớp  ESL Discussioin (1: 4)

Lớp ESL hoặc TOEIC Speaking (1: 1)

17:00 - 17:50

Lớp ESL Grammar (1: 1)

TOEIC RC Part 7 (1: 1)

18:00 - 18:50

Ăn tối

19:00 -  19:50

Kiểm tra từ vựng TOEIC

Kiểm tra từ vựng TOEIC

Lớp buổi tối
 20:00 - 21:50

Tự do

Thi thử TOEIC

 

※ Trên đây chỉ là lịch học mẫy. Thực tế lịch học có thể thay đổi.

 

※ Kiểm tra từ vựng, kiểm tra từ TOEIC, xem lại bài thi  (Thứ hai đến thứ sáu: 7 pm~7:50pm) là nghĩa vụ bắt buộc.

 

※ Thi thử TOEIC (Thứ hai đến thứ sáu: 8 pm~10pm)

 

※ Thi thử TOEIC mỗi ngày

 

※ Thứ hai đến thứ năm: Sách Hàn, thứ sáu: Sách Nhật

 

※ Quy định ra ngoài: Thứ hai đến thứ năm: Không được ra ngoài / Thứ sáu: Không giới nghiêm / Chủ nhật: ra ngoài đến 22 giờ.

 

◎ RC Part Review 2  (Part 5, 6 và 7): Gíup học viên nhìn nhận lại câu trả lời của mình đã đúng hay chưa và lý giải chúng.

 

Giaó viên đưa ra những điểm chính yếu giúp học viên hiểu ngữ pháp TOEIC một cách nhanh chóng.

 

◎ LC Part Review 2  (Part 1, 2 và 3, 4): Gíao viên giúp học viên hiểu và giải thích câu trả lời chính xác cho học viên.

 

Gíup học viên nâng cao kỹ năng nghe bằng cách nghe các lài liệu cho đến khi nắm được trọng tâm.

 

◎ 2 giờ TOEIC Speaking: Học viên sẽ học cách nói như thế nào trong phần thi TOEIC Speaking.

 

Lớp học kiểm tra việc thực hành ngữ pháp, cấu trúc câu thích hợp và chính xác để đạt được điểm cao trong phần thi TOEIC Speaking.

TALK E&E- Trường anh ngữ tại Baguio