photo

Intensive TOEIC

 

Lịch học mỗi ngày

  • Mỗi học viên tùy thuộc vào điểm TOEIC mục tiêu và khả năng thực tế sẽ được điều chỉnh mức độ học tập.
  • Các cấp độ học tập sẽ được nhà trường tư vấn sau khi nhập học.