photo

TOEIC đảm bảo điểm

Khóa học TOEIC đảm bảo giúp bạn đảm bảo số điểm đạt được trong thời gian ngắn (12 tuần học)

Khóa học dành cho những ai có ý định thi OPIC và TOEIC Speaking & Writing, nhấn mạnh vào kỹ năng giao tiếp, tập trung nâng cao các kiến thức kỹ năng để đạt điểm số tốt cho kỳ thi thực tế.

 ※ Học viên phải nộp chứng chỉ chứng minh điểm số đầu vào, nếu không, học viên sẽ phải trải qua bài test của trường. Nếu không đủ điểm đầu vào, học viên không thể tham gia khóa đảm bảo. Ngoài ra trong quá trình học nếu có 1 vi phạm thì học viên cũng không còn được đảm bảo nữa.

TALK E&E- Trường anh ngữ tại Baguio