Bản tin hoạt động tháng 8 của trường anh ngữ TALK

truong-talk-2

truong-talk-3

truong-talk-4

truong-talk-5

Theo nguồn: TALK - trường anh ngữ tại Baguio